Plasturko Pet bottle boat

Discussion in 'Boatbuilding' started by utatuka, Dec 31, 2016.

 1. utatuka
  Joined: Jul 2011
  Posts: 6
  Likes: 0, Points: 0, Legacy Rep: 10
  Location: Antalya Turkey

  utatuka Registered Mad

  PlasTurko​


  Many people’s dream is to own a small boat to go fishing.
  Due to the economic conditions do not occur often those dreams.
  It is possible without money!
  Bir çok insanın hayali ufak bir tekne sahibi olup balığa çıkmaktır.
  Ekonomik koşullardan ötürü genellikle bu hayaller gerçekleşmez.
  Parasız da oluyor!

  [​IMG]

  Why PET bottle!
  Neden pet şişe!


  We are doing everything from scrap.
  Many scrap thrown into the streets every day.
  All bottles for a boat can be collected in one day.
  If You are too lazy You can ask the shopkeepers… They will save for you!
  Biz herşeyi hurdadan yapıyoruz.
  Dünyanın hurdası her gün sokağa atılıyor.
  1 gün içinde bir teknelik pet şişe toplanabilir.
  Çok üşengeçsen esnaftan rica edersin… Senin için biriktirirler!  The construction / Yapım Aşaması


  PET bottles are pasted with hot silicon.
  I slowly created walls of the boat.
  I filled the bottles with styrofoam.
  Some bottles filled with polyurethane foam.
  All bottles were joined by polyurethane foam.

  Pet şişeleri sıcak silikonla yapıştırdım.
  Yavaş yavaş teknenin duvarlarını oluşturdum.
  Şişelerin içini kırpık strafor ile doldurdum.
  Bazı şişeleri polyurethane köpük ile doldurdum.
  Tüm şişeler birbirine köpük ile tutturuldu.

  [​IMG]

  Sail and Paddle​


  The canvas pasted on Two broomstick.
  I used also a broomstick to build the paddle.
  I put a bottle to the and of the stick and filled with polyurethane foam.
  Than I crushed the bottle with my foot for flattening.

  Yelken için iki süpürge sopasına branda yapıştırdım.
  Kürek için de süpürge sopası kullandım.
  Ucuna bir pet şişe sokuşturup köpük sıktım.
  Sonra da ayağımla ezip yassılaştırdım.

  [​IMG]

  First try / İlk deneme

  In Istanbul Kartal I jumped to the boat facedown.
  If they didn’t hold my foot I will be at Prince Islands!

  Kartal kum depolarının koyunda teknenin üstüne balıklama atladım.
  Ayağımdan tutmasalar Büyükada’da soluğu alacaktım.

  [​IMG]


  Second try / İkinci deneme


  I persist to sail to the big ship.
  As i was on the half way, fishermen began yelling at me.
  I stood up for saying something.
  Fishing line was around my neck and paddle.

  Plop into the sea!

  Karşıdaki şilebe gideceğim diye tutturdum.
  Tam yolu yarılamıştım ki kıyıdaki balıkçılar bana bağırmaya başladı.
  Laf yetiştireceğim diye ayağa kalktım.
  Misina önce küreğe sonra da boynuma dolandı.

  Cumburlop denize!

  [​IMG]

  I persist not leave the boots on my feet.
  I end up in the bottom…
  I tried to climb on the boat.
  She is so light… Non-stop turning!
  A sailor saved me.
  The event had even heard in 15 minutes in Prince Islands!

  İnat ettim ayağımdaki botları bırakmayacağım diye.
  Dibi boyladım..
  Kayığa çıkmayı denedim.
  O kadar hafif ki… Durmadan takla atıyor!
  Bir kayıkçı kurtardı beni.
  Olay 15 dakika içinde adalardan bile duyulmuş!


  Third try / Üçüncü deneme

  So we kids had fun!
  I hang her to the ceiling for the construction the real boat.
  She is flying like me!

  Çoluk çocuk çook eğlendik!
  5 metreliğini yapmak için tekneyi
  tavana astım.
  Yapımcısı gibi uçuyor!
  [​IMG]

  The real boat will be so! / Gerçeği şu şekilde olacak!
  [​IMG]

  Notes:
  Silicon does not paste plastic bottles.
  So I just used silicon for keeping bottles at the construction site.
  Polyurethane foam does not paste plastic bottles.
  Nothing stuck on this boat!
  Foam clutchs botles so the boat standing whole.
  To connect bottles you can use rope, duck tape ore plastic clamp.

  Silikon pet şişeyi yapıştırmıyor.
  Sadece yapım aşamasında şişeleri yerinde tutsun diye kullandım.
  Köpük pet şişeyi yapıştırmıyor.
  Bu teknede yapışmış hiç bir şey yok!
  Köpük şişeleri kavradığı için kayık bütün olarak duruyor.
  Şişeleri yapıştırmak için ip, koli bandı ya da cırt bant kullanılabilir.


  Don’t sail with a model!

  Asla bir maketle denize açılma!

  For other projects please visit my blog.
  Upcycling Project
   
Loading...
Forum posts represent the experience, opinion, and view of individual users. Boat Design Net does not necessarily endorse nor share the view of each individual post.
When making potentially dangerous or financial decisions, always employ and consult appropriate professionals. Your circumstances or experience may be different.