Exporting from freeship to icem

Discussion in 'Software' started by k_pett_12, Mar 4, 2009.

 1. k_pett_12
  Joined: Mar 2009
  Posts: 5
  Likes: 0, Points: 0, Legacy Rep: 10
  Location: Sweden

  k_pett_12 Junior Member

  Hi!

  I'm new to freeship and I have been designing a hull for the last 3 weeks now and thinking about continue modelling the rest of my boat in Icem surf . Is this possible and if it is, what file format should be used??? I actually tried igs format but did'nt work. Any suggestions about this???
   
 2. Martijn_vE
  Joined: Apr 2005
  Posts: 254
  Likes: 24, Points: 0, Legacy Rep: 401
  Location: Netherlands

  Martijn_vE Marine software developer

  What formats does icem accept?
   
 3. k_pett_12
  Joined: Mar 2009
  Posts: 5
  Likes: 0, Points: 0, Legacy Rep: 10
  Location: Sweden

  k_pett_12 Junior Member

  It accepts iges, which I regularly do from other programs like Studiotools. But it also accepts db, icem db, vda/fs ascii part, edf, scan, proE, 3dpaint, raw, cdrs, stl, autoform and domain. I can't for some reason import with iges and just wondered if I can export a file with maybe just the curves and points. According to freeship it can export curves but in DXF format which I believe Icem Surf do not accept...
   
 4. Martijn_vE
  Joined: Apr 2005
  Posts: 254
  Likes: 24, Points: 0, Legacy Rep: 401
  Location: Netherlands

  Martijn_vE Marine software developer

  Freeship creates iges files. If the import doesn't succeed in icem the software should report why it doesn't accept the geometry. Is there any message?

  Possible work around: Import the iges file in Rhino, and convert it to another IGES format (there are various formats available) accepted by icem.
   
 5. k_pett_12
  Joined: Mar 2009
  Posts: 5
  Likes: 0, Points: 0, Legacy Rep: 10
  Location: Sweden

  k_pett_12 Junior Member

  Yep. I checked the iges file and imported it to catia and it works. I suspected that there was a problem with Icem license and now more convinced that this is the culprit. I have no rhino installed, just freeship, catia and icem.
   
 6. k_pett_12
  Joined: Mar 2009
  Posts: 5
  Likes: 0, Points: 0, Legacy Rep: 10
  Location: Sweden

  k_pett_12 Junior Member

  Thanks for the help, Martijn_vE. I'll update you when I get the Icem license fixed and see if it can import my hull design.
   
 7. kite
  Joined: Jan 2006
  Posts: 5
  Likes: 0, Points: 0, Legacy Rep: 10
  Location: Sweden, Sodertalje

  kite Junior Member

  Hi k_pett_12, I see your location is sweden, and since you work with ICEM-Surf I would love to have a chat about a surfacing job I might have for you.
  I'm in Stockholm / Telefonplan.
  m (at) g5.se

  Hör av dig! :)
   
 8. k_pett_12
  Joined: Mar 2009
  Posts: 5
  Likes: 0, Points: 0, Legacy Rep: 10
  Location: Sweden

  k_pett_12 Junior Member

  hej! vad är det för uppdrag? Jag sitter i Göteborg frstn.
   

 9. kite
  Joined: Jan 2006
  Posts: 5
  Likes: 0, Points: 0, Legacy Rep: 10
  Location: Sweden, Sodertalje

  kite Junior Member

  Jag har gjort en del plastgrejer som förväntas ha "klass A"-ytor, eller i alla fall ge väldigt jämna och fina reflektioner.
  Gjorde väl ett hyggligt jobb med dom i Solidworks, men saknar en del funktionalitet för att få full kontroll på ytornas kurvatur.
  Det är inte säkert att kunden är beredd att ta kostnaden för att göra det "perfekt" men jag skulle gärna få en offert på vad det skulle kosta, så där mellan tummen å pekfingret.

  Handlar om kurviga ytor på små detaljer, yttermått < 400 x 200 x 100 mm, som jag i nuläget har relativt fint flöde i. Problemet är att kineserna som ska göra grejerna inte är så samarbetsvilliga när det kommer till att "lägga sista handen på" formarna. ...eller rättare sagt, det är inte så lätt att kommunicera med dom då vår leverantör i sin tur lägger ut jobben.

  Samt det tilltalar mig att kunna speca exakta ytor, även i framtida jobb, så det vore nice att ha en ICEM-kontakt :)

  Här i Stockholm är det väl (vad jag hittat) bara Electrolux och Scania (och möjligtvis Semcon) som kör ICEM, och åtminstone Scania tar in konsulter från Detriot har jag fattat det som när det kommer till de mer avancerade grejorna.
  Skulle gärna ha egna ICEM-licenser, men det har jag inte täckning för, än :)
   
Loading...
Forum posts represent the experience, opinion, and view of individual users. Boat Design Net does not necessarily endorse nor share the view of each individual post.
When making potentially dangerous or financial decisions, always employ and consult appropriate professionals. Your circumstances or experience may be different.