Build gasfiber plastic under cool condision

Discussion in 'Fiberglass and Composite Boat Building' started by CarMan, Dec 16, 2008.

 1. CarMan
  Joined: Nov 2008
  Posts: 62
  Likes: 1, Points: 0, Legacy Rep: 38
  Location: sweden

  CarMan Junior Member

  Hi.
  i hawe to do som plasting on my boat (polyester)
  the bioat is on land and its around 0 degris celsius.
  i maby can get the tempratur upp to +15 degrees celcius. but not for long

  how long wil it tage for the poliester to "burn"/"dray" whid 2% ("härdaret", the thing you put in the poliester)

  i hawe knowe ide if it take 2 houer ore 20 houer.
   
 2. TeddyDiver
  Joined: Dec 2007
  Posts: 2,589
  Likes: 125, Points: 73, Legacy Rep: 1650
  Location: Finland/Norway

  TeddyDiver Gollywobbler

  Du kan försöke och göra så små område med en tur som du kan varme ordentlig til minst +18 grader... Om det är möglig up til +60 så det herder seg fortere.
   
 3. CarMan
  Joined: Nov 2008
  Posts: 62
  Likes: 1, Points: 0, Legacy Rep: 38
  Location: sweden

  CarMan Junior Member

  jag ska plasta fast ett tak i det befintliga taket, så ytan blir 3 lagar med 10-20 cm breda remsor & det blir 2,7m långt.

  men jag är mest intresserad av tiden just nu, hur långtid kan det ta att härda med 2% härdare & 15 grader celsius i omgivningstempratur.

  det är ju runt nllan där båten står, men med en fläckt & några presseningar kan jag nog nå 15 grader.
   

  Attached Files:

 4. TeddyDiver
  Joined: Dec 2007
  Posts: 2,589
  Likes: 125, Points: 73, Legacy Rep: 1650
  Location: Finland/Norway

  TeddyDiver Gollywobbler

  Det är så ustabil med hur färsk polyestern är, kvaliteten av hårderen osv at du måste ha ett pröv och se det själv. Bätre sjanser du har med Epoxy med snab (för kalt klima) härdare. Tex. med West du kan använda 105 epoxy resin med 205 snab härdare ned till +5 grader. Då härdnings tiden är rund någonsin timer. http://www.westsystem.com/ss/
   
 5. CarMan
  Joined: Nov 2008
  Posts: 62
  Likes: 1, Points: 0, Legacy Rep: 38
  Location: sweden

  CarMan Junior Member

  tack för den infon !

  nu är det så att man är ju lite snål, o jag har plast kvar från takbygget, så jag tänkte andvända poliester.

  jag tror att jag kan få upp en temp på 20 grader (vet dock inte hur långtid det tar att få denna tamp i matrialen som ska plastas)
  men spasten her jag här hemma så den kommer att vara varm.
   

 6. TeddyDiver
  Joined: Dec 2007
  Posts: 2,589
  Likes: 125, Points: 73, Legacy Rep: 1650
  Location: Finland/Norway

  TeddyDiver Gollywobbler

  rund 20 grader du har det bra.. men i all fall du har ett litet risiko med den kalla materialen på båten så de är mer än viktig at har haft en go tid värming för du starter med plasting..
   
Loading...
Similar Threads
 1. fallguy
  Replies:
  113
  Views:
  1,859
 2. xinguo
  Replies:
  8
  Views:
  357
 3. gages
  Replies:
  18
  Views:
  1,098
 4. captbone
  Replies:
  13
  Views:
  732
 5. pironiero
  Replies:
  6
  Views:
  633
 6. motorbike
  Replies:
  11
  Views:
  743
 7. Mhall
  Replies:
  5
  Views:
  1,232
 8. revintage
  Replies:
  3
  Views:
  719
 9. Sneddy71
  Replies:
  12
  Views:
  1,627
 10. Smokeyr67
  Replies:
  16
  Views:
  1,294
Forum posts represent the experience, opinion, and view of individual users. Boat Design Net does not necessarily endorse nor share the view of each individual post.
When making potentially dangerous or financial decisions, always employ and consult appropriate professionals. Your circumstances or experience may be different.